ABE LIFE.JPG

Daily Schedule

1st period 7:35-8:30 AP U.S. History

2nd period 8:35-9:30 AP U.S. History

Seminar 9:35-10:30 11th grade

3rd Period 10:35-11:30 AP U.S. History

4th period 12:10-1:05 AP U.S. History

5th period 1:10-2:05 Plan

6th period 2:10-3:05 Freshman P.E.